School UDISE Zone Location
BMS ASHMUI 1201002013 KULGAM NA
BPS ASHMUJI 1201002003 KULGAM NA
F B INSTITUTE 1201002008 KULGAM NA
GMS ASHMUJI 1201002002 KULGAM NA
GOVT PS ADAPORA 1201005101 KULGAM NA
HANFIA MODEL INSTT. 1201002009 KULGAM NA
HS CHECKI PORA 1201002301 KULGAM NA
HSS ASHMUJHI 1201002012 KULGAM NA
M E ME S AISHMUJI 1201002010 KULGAM NA
MS BEMDOORA 1201002201 KULGAM NA
MS CHECKI ASHMUJI 1201002007 KULGAM NA
MS KANCUCHAW 1201002101 KULGAM NA
MS MEER PORA 1201002006 KULGAM NA
MS TOLIPORA(SSA) 1201201002 QAIMOH NA
PBS ASHMUJI 1201002014 KULGAM NA
PS DANGERPORA ASHMUJHI SSA 1201002011 KULGAM NA
PS GANIE MOHALLA 1201002103 KULGAM NA
PS SADAKPORA 1201201004 QAIMOH NA
PS USMANCOLONY 1201002302 KULGAM NA
REHBAR ENGLISH MEDIUM KANCHAWA 1201002102 KULGAM NA
SSA PS RATHERPORA ASHMUJI 1201002015 KULGAM NA